Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Udgivelser

De fleste DGC-udgivelser fra før 2020 kan du finde under "Arkiv"

År Udgivelse Emner Type Download
Metantab fra det danske distributions og transmissionsnet; opgørelse 2019 Metan Rapporter Hent PDF
Hvem bruger den danske gas, og hvor i landet bor de? Miljø Artikler Hent PDF
Statusnotat om gas til transport Gas i transportsektoren Notater Hent PDF
Status på termisk forgasning til produktion af biometan Forgasning Notater Hent PDF
Fakta om gas til boligopvarmning Kedler, Varmeanlæg Notater Hent PDF
Potentiale for optimering af biogasopgradering Rapporter Hent PDF
Tilslutning til gassystemet Rapporter Hent PDF
The technical application of liquefied methane as an aviation fuel Rapporter Hent PDF
Kortlægning af produktionskæde for opgraderet biogas Biogas Rapporter Hent PDF
Implementering af flydende metan i Danmark Rapporter Hent PDF
Flexgas II - Fleksibelt energiforbrug med elvarmepumpe og villagasfyr Varmepumper, Kedler Rapporter Hent PDF
Kontrolmanual for PTZ-gasmålesystemer med tryk større end 8 bar[a] Myndighedsforhold, Målere Manualer Hent PDF
Kontrolmanual for måleudstyr Myndighedsforhold, Måling Manualer Hent PDF
Metode til effektiv lækagesøgning for metanemissioner Rapporter Hent PDF
Den nye Gassikkerhedslov Sikkerhed Artikler Hent PDF
Danish gas consumption, Geographical and consumer group segmentation Rapporter Hent PDF
Korrosion på større gasfyrede anlæg Varmeanlæg Artikler Hent PDF
Kontrolmanual for store gasmålere Myndighedsforhold, Måling Manualer Hent PDF
Anbefaling til harmonisering af servicerammer på hybridvarmepumper Hybridvarme Rapporter Hent PDF
Status på bionaturgas i Danmark Biogas Rapporter Hent PDF
Gasmotoruddannelsen - hvad giver den adgang til? Motorer Artikler Hent PDF
Udvidet måleserie på større direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe Varmepumper Rapporter Hent PDF
Smart-hybridvarme til bygningsopvarmning Varmepumper Rapporter Hent PDF
Status for metanemissioner fra gassystemet Metan, Emissioner Notater Hent PDF
Status for mikrokraftvarme 2019 Kraftvarme Artikler Hent PDF