Vurdering af danske PE-rørs levetid

Danske gasrør af plast er så gode som nye og brugbare de næste 50 år, viser test af holdbarheden, undersøgt at projektets partnere. DGC har stået for projektledelsen.

Naturgasnettet er et vigtigt aktiv, som forventes at skulle bruges i mange år frem. Det er derfor yderst væsentligt at kende nettets tilstand og dermed dets forventede levetid. Det danske naturgasnet består af ca. 19.000 km rørledninger. Ca. 15.500 km af disse er plastrør (PE-rør). PE-rør har fra produktionstidspunktet en defineret levetid på 50 år. Det danske naturgasnet, omend ungt, nærmer sig for størsteparten en alder på 25-30 år, og det er derfor fundet relevant at se på tilstanden af PE-nettet.
 
Tilbage i 2002 blev der udført et lignende projekt, hvor der blev testet fem rørstykker. Konklusionen var da, at der efter 10-15 år burde ses på tilstanden igen. I 2014 blev det besluttet at lave et fællesprojekt under Fagudvalget for Gastransport, og i forsommeren 2015 blev rørstykkerne gravet op.

22 rørstykker testet
Til projektet er der udtaget i alt 22 rørstykker, som er blevet testet for at se, om de stadig lever op til produktionsstandarden. Da rørene er mellem 7 og 34 år gamle, er flere af rørene produceret efter en gammel standard. De er dog alle testet efter den gældende standard (DS/EN 1555).
 
I testene er der set på rørets dimensioner, dvs. er røret blevet ovalt, og er diameteren som angivet? Derudover testes rørets sejhed og styrke, ligesom svejsbarheden testes. Dette er alle vigtige parametre til at bedømme rørets tilstand. Styrken testes ved at udsætte rørstykket for en accelereret ældning. Dette gøres ved at tryksætte røret med vand og nedsænke det i varmt
vand (80 °C) i 1000 timer.
 
Endnu 50 års levetid
Alle rør har bestået alle test, det vil altså sige, at alle undersøgte rør opfylder kravene i henhold til gældende standard DS/EN 1555. Testene viser, at rørstykkerne ikke har taget skade af ældning og drift, samt at de kan betragtes som værende på linje med nye rør. Dette betyder, at rørene, hvoraf de ældste er 34 år, umiddelbart vil kunne svejses og opereres op til det fulde driftstryk i de næste 50 år.
 
Alle test er udført af Wavin, som har stillet deres ekspertise til rådighed. Testene er
akkrediteret af Teknologisk Institut.
 
Se testrapport
Læs mere i vejledning om testrapporten

Se videooptagelse af webinar om projektets resultater