Webinarer

Gas i energisystemet - webinarserie 2018
 
Hvis du vil blive klogere på gassens rolle i det danske energisystem, så inviterer DGC dig til at deltage i otte informative webinarer, som vi afholder i løbet af 2018. Vi kommer rundt om mange aspekter: gassens fremtid, gasinfrastrukturen, gasmarkedet, den nye gaslov, gassens påvirkning på miljøet samt gas i boliger og i større anlæg.
 
For at tilmelde dig et eller flere af de gratis webinarer kan du sende en e-mail til Jette Due Gudmandsen, jdg@dgc.dk, med navn og firmanavn. Vi sender et link til webinaret et par uger før det afholdes. Husk at sætte X i kalenderen!
 
1. Gassens rolle i fremtidens energisystem 
Gas har spillet en stor rolle i energiforsyningen i mere end 100 år. Fra bygas til naturgas til biogas og fra gadebelysning til industrielle gasturbiner til biogasdrevne bybusser. Webinaret fokuserer på de oplagte fordele og muligheder, der er ved at anvende den eksisterende gasinfrastruktur som et grundelement i fremtidens energisystem.
Tidspunkt: 12. marts 2018 kl. 14.30-15.00 - se video af webinaret
            
2. Infrastruktur og gasforsyning 
Webinaret giver dig en gennemgang af den danske og europæiske gasinfrastruktur og -forsyning nu og i fremtiden, med hovedvægt på udviklingen i Danmark. Hvordan ser muligheden ud for at anvende det danske gasnet som lagerkapacitet af ”grøn” energi, og hvilken betydning har det nu og fremadrettet for Danmarks grad af selvforsyning?
Tidspunkt: 22. marts 2018 kl. 14.30-15.00 - se video af webinaret
 
3. Ny regulering af gasområdet
Den 21. april 2018 opnår gasapparatforordningen sin fulde virkning, og samtidig får Danmark en ny gaslov med 5 tilhørende bekendtgørelser, der handler om installationer, materiel, anlæg, gaskvalitet og gasdistribution.
På webinaret gennemgår vi, hvad den nye lovgivning betyder for gasbranchen i Danmark.
Tidspunkt: 3. maj 2018 kl. 14.30-15.00 - se video af webinaret
 
4. Gasmarkedet 
Det danske gasmarked blev åbent i 2004 og har udviklet sig til at være internationalt integreret. Webinaret kommer omkring både detail- og grossistmarkedet og vil give deltagerne en introduktion til roller i markedet, prisdannelse og gassens bidrag til et grønt energisystem.
Tidspunkt: 6. juni 2018 kl. 14.30-15.00 - se video af webinaret            
 
5. Gassens egenskaber og miljømæssige forhold
Webinaret giver en introduktion til gassens fysiske, kemiske og forbrændingstekniske egenskaber samt en gennemgang af de grundlæggende miljømæssige forhold ved gasforbrænding.
Tidspunkt: 30. august 2018 kl. 14.30-15.00 - se video af webinaret
 
6. De grønne gasser
I løbet af de seneste tre år er biogasproduktionen i Danmark fordoblet, og langt den største del opgraderes og afsættes til gassystemet som bionaturgas. Webinaret beskriver indpasning af grønne gasser i energisystemet, hvilke udfordringer de øgede mængder biogas medfører, og hvordan det håndteres i gassystemet.
Tidspunkt: 20. september 2018 kl. 14.30-15.00 - se video af webinaret
 
7. Gas anvendt i boligen 
Webinaret giver et indblik i udviklingen af sikker, effektiv og miljøvenlig brug af gas i danske hjem. Siden starten af 80’erne har vi anvendt gas, primært til opvarmning med gasfyrede varmeanlæg, men også i andre husholdnings-apparater. Og i de senere år har gas i kombination med vedvarende energi været en vigtig del af udviklingen.
Tidspunkt: 2. oktober 2018 kl. 14.30-15.00 - se video af webinaret
                            
8. Gas anvendt i større anlæg 
En væsentlig del af den danske naturgasanvendelse finder sted i større anlæg. Større anlæg dækker eksempelvis over gasanvendelse i større kraftværker, på fjernvarmeværker samt til et stort antal anvendelser i industrien. Webinaret beskriver, hvordan de større anlæg anvender og har gavn af gassen. 
Tidspunkt: 30. oktober 2018 kl. 14.30-15.00 - se video af webinaret