Ydelser

Vi tilbyder teknisk rådgivning, udvikling, beregning, måling, afprøvning, forsøg, demonstration og undervisning på energi- og miljøområdet med fokus på energigasser: naturgas, biogas, forgasningsgas og brint. Opgaver løses på forretningsmæssige vilkår for bl.a. gasselskaber, andre forsyningsselskaber, myndigheder, industri, rådgivere, interesseorganisationer i Danmark og i udlandet. Se DGC's standardbetingelser for ydelser

Herunder er en liste med vores ydelser. Finder du ikke den ydelse, som du søger, er du velkommen til at kontakte os. Se evt. vores produktblade.