mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Trykflaske med måler og slange

Beregning af tryktab i små gasinstallationer 
(ifølge Gasreglementets afsnit A)
Beregningsmetoden anvendt i dette regneark er den i  Gasreglementets afsnit A, bilag 8A, angivne metode til beregning af tryktab i små gasinstallationer med driftstryk op til 100 mbar. Beregningsmetoden er gældende for gasinstallationer op til 135 kW (øvre brændværdi). 

Beregning af tryktab i større gasinstallationer
(ifølge Gasreglementets afsnit B-4)
Beregningsprogrammet anvendes ved beregning af tryktab i gasrørssystemer udført efter Gasreglementets afsnit B-4, bilag 6. Ud fra data vedr. belastning, tilgangstryk, rørdimensioner, delkomponenter mv. kan programmet beregne tryktab og afgangstryk for en rørstrækning.

Programmet har en let anvendelig brugerflade bygget op som et Excel-regneark. Programmet er sidst revideret i oktober 2011. 

Efterfølgende er beregningsprogrammet også udviklet for fleksible stålrør (CTTS):

Programmet er udviklet af de danske gasselskaber og er frit tilgængeligt for alle interesserede. For yderligere information kontakt DGC.