mail telefon tilmelding
Gå til indhold
Manual, 3. udgave, 2022
Leo van Gruijthuijsen, DGC

Denne kontrolmanual er del af kvalitetssystemet, der skal sikre, at distributionsbetingelserne for allokering af brændværdi er overholdt. Energiforbruget hos den enkelte kunde beregnes med udgangspunkt i det målte gasvolumen og afregningsbrændværdien for området, hvor kunden aftager gas.

Hent udgivelsen

Leo van Gruijthuijsen

Senior projektleder

Del